Nizkoenergijska hiša   Pasivna hiša   Izračun energetske bilance PHPP   Penjeno steklo   Nadzor   

 

   
 
 
Arhem, Reference

REFERENCE >> Pasivna hiša B – Stranska Vas

   
 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljenju. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko, ki skrbi za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje objekta preko talnega gretja. V objektu je seveda predvidena izvedba prezračevalnega sistema z rekuperacijo. Ob objektu bo izvedena hladna klet in nadstrešek za parkiranje dveh vozil. Energetska bilanca objekta je 7 kWH/m2a.

 
Pasivna hiša je zasnovana in orientirana tako
 
Parcela
 
Izvedba izkopa za objekt in priprava komunalne infrastrukture
 
Zaščita pripravljenega izkopa pod pasivno hišo in dodatnega nasutja pred precej hudimi padavinami
 
Priprava in razvod vseh inštalacij na točno določeno mesto pred izvedbo nasutja penjenega stekla
 
Priprava gradbenega filca pred izvedbo nasutja penjenega stekla
 
Vgradnja in komprimacija penjenega stekla Glapor. Materi l je bil vgrajen v dveh slojih
 
Prekritje penjenega stekla Glapor po komprimaciji. Prekritje preprečuje mešenje materialov in dodatno zaščiti penjeno steklo
 
Izvedba podložnega betona kot podloge za izvedbo hidroizolacije
 
Izvedba talne hidroizolacije na podložnem betonu pod talno ploščo
 
Izvedba talne plošče
 
Gradnja obodnih sten pritličja z gradbenim sistemom Isorast
 
Betonaža obodnih sten pritličja
 
Izvedba opaža
 
Betonaža plošče nad pritličjem
 
Izvedba drenaže po obodu objekta in vertikalne hidroizolacije 50 cm nad nivo bodočega terena
 
Izvedba terase na južni strani objekta. Terasa je termično povsem ločena od objekta
 
Gradnja obodnih sten nadstropja
 
Izvedba izkopa za hladno klet
 
Izvedba temeljev za hladno klet
 
Dostava lesenih lepljenih nosilcev za strešno konstrukcijo
 
Temelji hladne shrambe in vhodnega platoja
 
Nazaj na Reference
 
KONTAKT:
PasivnaGradnja.si
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
T: 01 430-23-18
M: 041 514-746
info@arhem.si
info@pasivnagradnja.si
www.arhem.si
www.pasivnagradnja.si
Naše aktivnosti in delo na projektih lahko v realnem
času spremljate preko:


     © Arhem d.o.o., 2006. Vse pravice pridržane.