Nizkoenergijska hiša   Pasivna hiša   Izračun energetske bilance PHPP   Penjeno steklo   Nadzor   

 

   
 
 
Arhem, Reference

REFERENCE >> Pasivna Hiša Š – Maribor

   
 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M ter dodatnega pomožnega objekta v katerem je garaža. Temeljenje objekta (temeljna plošča) je zasnovana na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino temeljne plošče objekta. Temeljenje pomožnega objekta je izvedeno klasično s pasovnimi temelji. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko, ki skrbi za ogrevanje sanitarne vode in rahlo temperiranje, ko bo to potrebno (špice). Zasnova objekta sledi urbanističnim zahtevam za dano lokacijo, zato je tudi objekt relativno malo odprt, v delu mansarde, protu jugu. Pogoj je bil gabarit P+M ter glavnina strehe v izvedbi dvokapnice s slemenom v smeri V-Z. Slike naslednih faz sledijo.

 
Projekt
 
Fotomontaže objekta na lokaciji
 
Slike lokacije-parcele
 
Priprava na parceli pred gradnjo
 
Zakoličba objekta
 
Izkop gradbene jame
 
Vgradnja penjenega stekla Glapor za izolacijo talne plošče
 
Izvedba Opaža talne plošče na penjenem steklu Glapor
 
Betoniranje talne plošče
 
Gradnja oboda pritličja – Isorast
 
Betoniranje obodnih sten pritličja
 
Izvedba opaža plošče in razvod inštalacij. Pri tem objektu je razvod prezračevanja izveden v AB plošči
 
Gradnja mansarde – obodne stene – Isorast
 
Betoniranje obodnih sten mansarde – Isorast
 
Izvedba notranjih opečnih sten – mansarda
 
Ureditev okolice objekta in izvedba zaščite vertikalne izolacije v višini 50 cm nad temeljno ploščo
 
Izvedba izkopa in polaganje cevi za glikol
 
Izvedba ostrešja
 
Nazaj na Reference
 
KONTAKT:
PasivnaGradnja.si
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
T: 01 430-23-18
M: 041 514-746
info@arhem.si
info@pasivnagradnja.si
www.arhem.si
www.pasivnagradnja.si
Naše aktivnosti in delo na projektih lahko v realnem
času spremljate preko:


     © Arhem d.o.o., 2006. Vse pravice pridržane.