Nizkoenergijska hiša   Pasivna hiša   Izračun energetske bilance PHPP   Penjeno steklo   Nadzor   

 

   
 
 
Arhem, Reference

REFERENCE >> Pasivna hiša J&F – pri Kamniku

   
 

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+N. V sklopu objekta je predvidena tudi izvedba bazenskega dela, ki je poglobljen od konstrukcijske kote pritličja. Zaradi problematike s terenom in zato, ker je objekt postavljen v brežino smo ga zasnovali na klasičnih linijskih temeljih, ki bodo bili dodatno izolirani. Izvedba objekta na nasutju penjenega stekla Glapor je bila odsvetovana s strani geomehanika. Prezračevalni del z rekuperacijo je predviden posebej za hišo in posebej za bazenski del. Slike naslednih faz sledijo.

 
Projekt (OPCIJA 1: koncept objekta z ravno streho. Streho nad bazenom in garažo se v tem primeru lahko uporabi kot zazelenjeno površino ali pa se jo nameni za teraso)
 
Projekt (OPCIJA 1a: koncept objekta z ravno streho. Streho nad bazenom in garažo se v tem primeru lahko uporabi kot zazelenjeno površino ali pa se jo nameni za teraso) - opcija z leseno fasadno oblogo
 
Projekt (OPCIJA 2: koncept objekta z dvokapno streho na glavnem objektu se podreja predpisom prostorskega akta. Južno strešino v tem primeru uporabimo za namestitev fotovoltaičnih panelov.)
 
Izvedba temelja podpornega zidu
 
Izvedba podpornega zidu
 
Izvedba izkopa za objekt
 
Priprava dna gradbene jame
 
Zakoličba objekta
 
Izdelava podložnega betona pod bazenskim delom objekta – poglobljeni del
 
Opažanje
 
Temelji bazena - izvedeno
 
Izdelava podložnega betona za temelje objekta
 
Izvedba temeljev objekta opaža in armatura
 
Zasip med temelji in priprava za izvedbo talne plošče
 
Izvedba obodnih sten pritličja – Isorast
 
Notranje nosilne stene pritličja
 
Izvedba obodnih sten nadstropja – Isorast
 
Dokončana gradnja obeh etaž in izvedba zasipa kletneg dela objekta na severni strani
 
Izvedba fasadnega ometa
 
Izvedba razvoda prezračevanja in strojnice
 
Nazaj na Reference
 
KONTAKT:
PasivnaGradnja.si
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
T: 01 430-23-18
M: 041 514-746
info@arhem.si
info@pasivnagradnja.si
www.arhem.si
www.pasivnagradnja.si
Naše aktivnosti in delo na projektih lahko v realnem
času spremljate preko:


     © Arhem d.o.o., 2006. Vse pravice pridržane.