Nizkoenergijska hiša   Pasivna hiša   Izračun energetske bilance PHPP   Penjeno steklo   Nadzor   

Arhem, Način gradnje, klasična gradnja

 

Klasična gradnja je v Sloveniji še vedno prevladujoča v segmentu individualne gradnje. Trend klasične gradnje v segmentu individualne gradnje je v Evropi v upadu. Individualna gradnja se nagiba v montažen način gradnje ali pa gradnjo iz prefabriciranih elementov in sufisticiranih zidakov.

Po tehnologiji gradnje jo ločimo glede na vrsto gradiva – zidakov, ki se pri njej uporabljajo:
 

Gradnja z opečnimi zidaki

Najbolj razširjen način gradnje v Sloveniji. Samo tehnologijo ločimo glede na osnovne elemente gradnje. Na trgu so klasični zidaki ter sofisticirani zidni sistemi, ki omogočajo izničenje ali zmanjšanje toplotnih mostov. Priporočamo izbiro proizvajalcev, ki ponujajo celostno paleto proizvodov ter imajo pripravljeno tehnološko rešitev za posamezne detajle, ki se pojavijo med samo gradnjo. Glede na izbranega proizvajalca Vam izdelamo projektno dokumentacijo, ob upoštevanju vseh karakteristik in zahtev, ki so podane z njihove strani, ter s tem maksimalno izkoristimo vgrajeni material, brez dodatnih del in stroškov.

Podatke o posameznih proizvajalcih, vključno s predstavitvenim gradivom Vam lahko predstavimo na sedežu podjetja.

Na vrh

Gradnja z zidaki iz porobetona (siporex)

Porobeton je v celoti sestavljeni iz surovin, ki nas obdajajo vsepovsod v naravi in so praktično neizčrpne: kremenčev pesek, apnenec in voda. Ljudje smo svoje domove vedno gradili iz naravnih materialov, ki v postopku proizvodnje ohranijo svoje lastnosti. Zato je tudi učinek porobetona na naše počutje blagodejen in prijeten, objekti zgrajeni s porobetonom pa zagotavljajo zdravo bivanje za neomejeno število let.

Toplotna izolativnost
Osnovna odlika in posebnost gradbenega materiala je odlična toplotna izolativnost, ki jo dosežemo že z enoslojnim zidom. Visoka toplotna izolativnost enoslojnega zidu pomeni nižje stroške in kakovostno zaščito - pozimi pred mrazom, poleti pred vročino. Osnova zanjo je posebna struktura materiala. Vsak element gradbenega sistema vsebuje na tisoče majhnih zaprtih zračnih por. Ker je zrak najboljši toplotni izolator, zagotavljajo te zračne pore zadostne vrednosti toplotne prevodnosti (lambda) že z osnovnim gradbenim materialom.

Požarna odpornost
Porobeton je izdelan iz naravnih, mineralnih surovin. Osnovne surovine so negorljive, zato tudi ne gori. Že tanki elementi izpolnjujejo najvišjim kriterijem požarne varnosti. Zid debeline 14 cm namreč zagotavlja 120 minutno požarno odpornost, kar dosežete pri opečnih elementih šele pri debelini 18 cm. V primeru požara na objektu v porobetonu ne nastajajo škodljive snovi in se tudi ne sproščajo strupeni plini.

Potresna varnost
Z gradbenimI elementi dosežete potresno varen objekt v vseh detajlih konstrukcije. Mrežasta struktura por je enakomerno razporejena po celem materialu in daje elementom maksimalno trdnost. Zato je homogen, masiven ter elastičen material, ki na vsakem mestu prenese enake obremenitve in daje objektom največjo protipotresno zaščito. Tako so lahko horizontalne obremenitve na konstrukcijo dosti večje kot pri ostalih gradbenih materialih. Ker pa ima tudi majhno prostorninsko maso, so sile, ki se pojavljajo ob potresu, s tem pa tudi možne deformacije konstrukcije, dosti manjše kot pri drugih materialih. Z uporabo vogalnih elementov, s katerimi na mestih stikanja obodnih zidov ter obodnih z notranjimi nosilnimi zidovi, izdelate vertikalne protipotresne vezi v povezavi z horizontalnimi protipotresnimi vezmi, dosežete stabilen protipotresni objekt, ki lahko kljubuje mnogo večjim potresnim silam, ki nastajajo ob potresu, kot objekti zgrajeni iz drugih gradbenih materialov.

Ekološka osveščenost
Gradbeni elementi so narejeni iz povsem naravnih surovin. Celoten proizvodni proces je zasnovan na energetsko varčnem in okolju prijaznem načinu. Energetski vložek v proizvodnjo je majhen, odpad v postopku proizvodnje se vrača nazaj v proces. Zaradi upoštevanja vseh predpisov bo objekt zgrajen iz gradbenih elementov tudi v prihodnosti ustrezal naravovarstvenim predpisom in s tem obdržal svojo vrednost. Material, ki ostane, lahko uporabimo za razna zasipavanja, saj je okolju popolnoma neškodljiv.

Na vrh

Gradnja z betonskimi zidaki

Betonske zidake se načeloma uporablja v kletnih prostorih, kjer nadomestijo izdelavo AB stene. Z uporabo betonskih zidakov v navedene namene se strošek gradnje poceni, je pa potrebno upoštevati rahel časovni zamik ter izvedbo vseh potrebnih AB horizontalnih in vertikalnih vezi.
Gradnjo stanovanjskega dela z betonskimi zidaki odsvetujemo, saj ni primerna glede na energetske smernice individualne gradnje ter samo kakovost bivanja.

Podatke o posameznih proizvajalcih, vključno s predstavitvenim gradivom Vam lahko predstavimo na sedežu podjetja.

Na vrh

Gradnja z lesno cementnimi opažnimi zidaki

Leso cementni opažni zidaki predstavljajo tehnologijo gradnje pri kateri je zidak kot opažni element betonu, ki se ga vgrajuje v sredinski prostor. Zidaki se ločijo na osnovne zidake ter na zidake z dodano izolacijo, ki je postavljena na notranjo stran »opaža« in s tem še dodatno zmanjša tolpotne izgube objekta. Zaradi svoje zasnove nam takšen zid omogoča relativno dobro toplotno izolacijo, dobro paropropustnost ter akumulacijo toplote. Z upoštevanjem tehnologije gradnje se izničijo tudi ključni problemi toplotnih mostov.
Priporočamo izbiro proizvajalcev, ki ponujajo celostno paleto proizvodov ter imajo pripravljeno tehnološko rešitev za posamezne detajle, ki se pojavijo med samo gradnjo. Glede na izbranega proizvajalca Vam sprojektiramo objekt, ob upoštevanju vseh karakteristik in zahtev, ki so podane s strani proizvajalca, da lahko maksimalno izkoristimo vgrajeni material, brez dodatnih del ter stroškov.

Podatke o posameznih proizvajalcih, vključno s predstavitvenim gradivom Vam lahko predstavimo na sedežu podjetja.

Na vrh

Gradnja z opažnimi zidaki iz neoporja - Isorast

Isorast opažni elementi predstavljajo tehnologijo gradnje pri kateri je zidak kot opažni element betonu, ki se ga vgrajuje v sredinski prostor. Zidaki se ločijo glede na debelino izolacijskega sloja. Za boljše akumulacije obstaja možnost uporabe zidakov, ki imajo na notranji strani predvideno opečno oblogo. Zaradi svoje zasnove nam takšen zid omogoča odlično toplotno izolacijo, tudi do 0,10 W/m2K ter akumulacijo toplote. Z upoštevanjem tehnologije gradnje se popolnoma izničijo tudi ključni problemi toplotnih mostov, ki jih je potrebno pri gradnji nizkoenergetskih ali pasivnih hiš popolnoma izničiti. Ključna prednost tega materiala je zrakotesnost, ki se jo doseže s tehnologijo izvedbe, izvedba popolnoma brez toplotnih mostov ter hitra gradnja. Etaža individualnega objekta je izvedena v dveh dneh. Zrakotesnost je še posebej pomemben podatek pri zasnovi energetsko varčnih ter pasivnih hiš.
Priporočamo izbiro proizvajalcev, ki ponujajo celostno paleto proizvodov ter imajo pripravljeno tehnološko rešitev za posamezne detajle, ki se pojavijo med samo gradnjo. Glede na izbranega proizvajalca Vam sprojektiramo objekt, ob upoštevanju vseh karakteristik in zahtev, ki so podane s strani proizvajalca, da lahko maksimalno izkoristimo vgrajeni material, brez dodatnih del ter stroškov.

Podatke o posameznih proizvajalcih, vključno s predstavitvenim gradivom Vam lahko predstavimo na sedežu podjetja.

Za vsak izbrani material Vam od določitvi vseh plasti zunanjega zidu ter zasnove objekta izračunamo toplotno prevodnost ovoja stavbe ter predstavimo izkaz toplotnih karakteristik stavbe. Za izračun gradbene fizike uporabljamo programe slovenskih proizvajalcev gradbenih materialov pri običajni energetski gradnji ter program za izračun gradbene fizike, ki ga uporabljajo v Avstriji PHPP, ki je predvsem namenjen izračunu pri pasivnih hišah, za energetsko varčne in pasivne objekte.

Na vrh

 

 

Nazaj na Arhitektura
 
KONTAKT:
PasivnaGradnja.si
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
T: 01 430-23-18
M: 041 514-746
info@arhem.si
info@pasivnagradnja.si
www.arhem.si
www.pasivnagradnja.si
Naše aktivnosti in delo na projektih lahko v realnem
času spremljate preko:


     © Arhem d.o.o., 2006. Vse pravice pridržane.