Nizkoenergijska hiša   Pasivna hiša   Izračun energetske bilance PHPP   Penjeno steklo   Nadzor   

Arhem d.o.o.

ARHITEKTURA

   

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 

Izdelava projektne dokumentacije, idejna zasnova IDZ, idejni projekt IDP več...

   

NAČIN GRADNJE

Klasična gradnja

 

Klasična gradnja je v Sloveniji še vedno prevladujoča v segmentu individualne gradnje več...

Montažna gradnja

 

Montažna gradnja je segment gradnje, ki je v Evropskem in tudi Slovenskem okviru v porastu več...

VRSTE OBJEKTOV

Individualni objekti

 

Individualna hiša je osnovna enota, kateri posvečamo posebno pozornost več...

Večstanovanjski objekti

Večstanovanjski objekti so objekti, ki so zelo specifični in so zelo vezani na določeno okolje več...

Poslovno stanovanjski objekti

Hibrid, ki je nastal med poslovnimi ter stanovanjskimi vsebimani rezultira več...

Poslovni objekti

Poslovni objekti so namenjeni strogo poslovni dejavnosti in so z njimi tudi definirani več...

ENERGETSKA ZASNOVA OBJEKTOV

   
 

Običajen način gradnje

 

Kriterij, naj bi zadostil vsak objekt, ki je izdelan v skladu z veljavno zakonodajo. Menimo, da je to minimalni  več...

   
 

Energijsko varčna gradnja

 

Pojmi kot energetsko varčna hiša, nizkoenergijska hiša in podobno se v zadnjem času vse pogosteje več...

   
 

Pasivna gradnja

 

Boljša toplotna zaščita objekta je nujna. Ovoj stavbe mora imeti približno 0,1 W/m2K toplotne prepustnosti  več...

   

NOTRANJA OPREMA

 

Predvsem v segmentu individualne gradnje ponujamo tudi izdelavo pohištva več...

   

PROJEKTANTSKI NADZOR

 

Naša želje je, da vršimo projektantski nadzor nad objekti, ki smo jih projektirali več...

   

GRADBENI NADZOR

 

Gradbeni nadzor predstavlja spremljanje gradnje objekta ob upoštevanju veljavne zakonodaje več...

   

ENERGETSKO SVETOVANJE

 

Zaradi želje po zvišanju nivoja obdelave projektov ter tudi pristopa do investitorjev  več...

   

IZRAČUN ENERGETSKE BILANCE – PHPP

 

Omogočamo vam izračun energetske bilance za nizkoenergijske in pasivne hiše...  več...

   
   
   
 
KONTAKT:
PasivnaGradnja.si
Arhem d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
T: 01 430-23-19
T: 01 430-23-18
M: 041 514-746
info@arhem.si
info@pasivnagradnja.si
www.arhem.si
www.pasivnagradnja.si
Naše aktivnosti in delo na projektih lahko v realnem
času spremljate preko:


     © Arhem d.o.o., 2006. Vse pravice pridržane.